Ivar Lo- Johansson

Ivar Lo-Sällskapet

Skrev om det eviga – ständigt aktuell

Den kanske allra främste av Sverige arbetarförfattare, Ivar Lo-Johansson, berör ständigt nya läsare och unga människor. Han var inte bara författare på de förtrycktas sida utan också reporter och samhällsomdanare.

I nära 30 år har han varit död men ändå ständigt aktuell. Under 60 års författarliv skrev han hela 55 böcker! Att han ännu idag fascinerar publiken visar de många besökarna till Ivar Lo-museet i Stockholm och de uppsatser som skrivs på gymnasieskolor och universitet.

Vad är det då som är intressant med honom?
Jo, att han skrev om det ständigt aktuella, eviga livsfrågorna Om att var ung, om åldrandets problem, han ifrågasatte elitidrotten och han skrev om frihet och kämpade för de förtryckta genom reportage, romaner och noveller. Främst de hunsade lantarbetarna, statarna som fram till 1945 arbetade och bodde som närmast livegna.

Visste du till exempel att det var Ivar Lo som föreslog att gamla och sjuka skulle vårda i hemmet istället för på jättelika ålderdomshem? Och att han var en av de första som skildrade mogen kärlek, som för övrigt väckte stor uppmärksamhet i världen.

Hans böcker speglar rörelsen från land till stad, från jordbruksbygd till industrisamhälle, från fattigsverige till välfärdsstat. Ivar Los litteratur var samhällstillvänd utan att vara politisk med kompromisslöst försvar för konsten och livets skönhet.

Flera av hans romaner har både filmats och gjorts teater av. Tv-produktioner har gjorts på romanerna ”Bara en mor”, ”Kungsgatan”, ”Godnatt jord”, ”Bödeln och Skökan” samt ”Skjutshållet”. 

Ivar Lo-sällskapet bildades strax efter hans död 1990. Sällskapets främsta uppgift är enligt stadgarna att driva Ivar Lo-museet och säkra dess framtid samt att främja forskningen och intresset för Ivar Lo-Johanssons författarskap, den litterära realismen och arbetarlitteraturen. Sällskapet producerar och ger varje år ut en skrift med texter och bilder kring Ivar Lo-Johanssons liv och författarskap. Vill du bli medlem och stödja vårt arbete med att bevara minnet av Ivars författarskap så gå bara in på kontaktformuläret nedan och skriv i dina uppgifter. Medlemsavgiften är 200 kronor per år och då ingår årsskriften och gratis besök på museet, efter överenskommelse. Du kan också betala 200 krtill pg 51302-8, ange adress och telefonnummer.

Ivar Lo- museet

Ivar Lo museet är en av Stockholms få författarmuseer som visar var och hur författaren Ivar Lo-Johansson arbetade. Museet öppnade 1991, ungefär ett år efter skaldens död och drivs av Ivar Lo-sällskapet. Det är inrättat i Ivar Lo-Johanssons tidigare arbetslägenhet på 4 trappor i bostadshuset Bastugatan 21 dit han flyttade 1934. Museet har bevarat mycket av sin historiska prägel eftersom lägenhetens interiör inte förändrades särskilt mycket under den tiden som författaren verkade här.
Besök Ivar Lo-Johanssons författarbostad på Bastugatan 21, Stockholm

Obs.endast grupper. (Förbeställning 073 330 60 39)
e-post: 
ingalillsoderbergtext@gmail.com

Entré 100 kr.
(Fritt för medlemmar i Ivar Lo-sällskapet)

I styrelsen ingår:
Ordförande Gunnar Sahlin
Kassör Ingalill Söderberg
Ledamöterna: Gunnel Furuland, Mats Hansson, Bill Ottercrans, Leif Holmgren och Robert Janson

 

© Copyright Ivar Lo Sällskapet

Kontakt
Adress: Bastugatan 21
118 25
Stockholm
Telefon: 073 330 60 39
E-post:
ingalillsoderbergtext@gmail.com

Ivar Lo-museet
Bastugatan 21
Stockholm
Kontakta Ivar Lo Sällskapet här

Jag önskar