Traktorn

Traktorn, Bonniers, 1943

Epilogen på statarepoken och monumentalverket över mekaniseringen av det svenska jordbruket som kritikern Stig Ahlgren sammanfattade sålunda  i sin recension:
  
Denna roman är en bragd, född och ammad av samma tidsålder som redan manifesterat sig i Sven Erixsons gobelänger, Bofors 40 mm. luftvärnskanoner, Konsums jättesilos och Sandöbrons eleganta betongspann. (Aftontidningen 11.11.1943)

Berättarperspektivet i denna kollektivroman är så till den milda grad sakligt att man stundtals tvivlar på att det är författaren som för pennan. I stället kan man luras tro att det är traktorn själv som driver handlingen framåt.