Liv och verk - en sammanfattning i ord och bild.

Här följer en presentation av Ivar Lo-Johanssons liv och verk i kronologisk ordning:

1901 Född den 23 februari vid Ådala under Hammersta- Häringe fideikommiss, Ösmo, Sörmland. Fadern Johan Gottfrid Jansson född i Ösmo den 28 april 1857, gift 1884 med modern Anna Lovisa Andersdotter, född den 11 april 1863 i Österhaninge

1909 Examen i Slängkroks skola i Ösmo. Ivars avslutande skolår skedde i Västerhaninge Västra skola.

1911 Familjen tillträder egnahemmet Djurgårdsgrind i Tungelsta 

1917-18 Bevistar vinterkursen vid Södra Stockholms läns folkhögskola, Tungelsta 

1919-21 Lantarbetare, skogsarbetare, expressbud, brevbärare, gårdfarihandlare 

1920-21 Fortsatta studier vid folkhögskolan, nu flyttad till Västerhaninge 

1922 Värnplikt vid Svea infanteriregemente 

1922-24 Stenhuggeriarbetare i Stockholm, journalist på Södertörn 

1923  Under våren säljs föräldrahemmet vid köksbordet till en Malcolm Gustafsson för 19000 kronor. Den elfte april hålls en

offentlig auktion på lösöret och den nya köparen tillträder den 28 maj samma år. 

1925-29 Utlandsresor till Berlin och Paris, Italien, Spanien, England, Frankrike, bland zigenare i Ungern 

1927 Debut med Vagabondliv i Frankrike

1931 Inleder ett tre decennier långt samarbete med 
Sven X:et Erixson om bokomslagen.

1932 Romandebut med Måna är död

1933-43 Statarepoken inleds med Godnatt, jord och avslutas med Traktorn

1934 Flyttar in på Bastugatan 21 

1936-42 Resor i statarprovinserna, flitigt medarbetarskap i fackförbundstidningen Lantarbetaren

1937 Ett urval statarnoveller utkommer i Danmark; början till en hemmamarknad även i Danmark och Norge 

1940 Första översättningen till ett slaviskt språk; Godnatt jord på tjeckiska 

1941 För första gången i stora folkupplagor; Bara en mor i ABF.s serie (18 000 ex), ett urval noveller (Statarliv, 60 000 ex) som nr 6 i FiB:s folkböcker

1943 Kungsgatan filmas. Regi. Gösta Cederlund 

1944 Arbetsmarknadens parter träffar överensskommelse om att statsystemet skall vara avskaffat från 1 nov. 1945 

1946 Första översättningen till ett världsspråk; Nur eine Mutter på Büchergilde Gutenberg, Zürich

1949 Ivar Lo-Johanssons och fotografen Sven Järlås´ reportage från svenska ålderdomshem börjar tryckas i tidningen Vi. Första radioföredragen om åldringsvården. Bara en mor filmas. Regi; Alf Sjöberg 

1951-60 "En proletärförfattares självbiografi", inleds med Analfabeten

1952 Belönas med bokhandelsmedhjälparnas plakett; "Din bok, vårt val"

1953 Boklotteriets stora pris, "lilla Nobelpriset" 

1956 Ivar Lo-Johansson talar om Ålderdoms-Sverige den 1 maj på Gärdet i Stockholm 

1960 Blå Jungfrun inleder en serie livsåskådningsromaner

1961 Svenska lantarbetareförbundet instiftar Ivar Lo- Johansson-stipendiet

1962 Doktorsdisputation om statarlitteraturen; Lars Furuland i Uppsala

1964 Filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet

1966 Inleder ett långt samarbete med Sven Ljungberg om bokomslagen.

1968 Statarstugan på Skansen invigs. Nordiska museets Hazeliusplakett. Passionerna inleder novellsamlingarna i "Lidelsernas epos"

1978 Memoarerna inleds med Pubertet, som belönas med Nordiska rådets litteraturpris. Första svenska doktorsavhandlingen om Ivar Lo-Johanssons författarskap; Ola Holmgren i Stockholm 

1979 TV visar Godnatt, jord. Regi Keve Hjelm

1986 Landsorganisationen instiftar Ivar Lo-Johanssons stipendiefond. Han blir själv förste pristagare. Vid årsskiftet 86-87 dödssjuk på grund av missskött åldersdiabetes. Kommer under vård genom Mauritz Edströms försorg. Då konstateras att han även lider av prostatacancer. 

1987 Maja Ekelöf blir stiftelsen Ivar Lo-Johanssons stipendiefonds andra pristagare 

1990 Avlider på Ersta sjukhus i Stockholm den 11 april. I sitt testamente instiftar han sitt eget Ivar Lo-Johanssons personliga pris. Det största till en svensk författare efter Nobelpriset. I fondens styrelse skriver han in Sveriges författareförbund, Svenska Akademien och ABF.

Svenska Wikipedia
English Wikipedia