Lars Furulands memoarer

Litteraturprofessor em. Lars Furulands memoarer

MINA DAGSVERKEN

Minnen från folkhögskolor,
folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare.
Format: 160x240 mm. Inbunden. 288 s. rikt illustrerad.
Utgivningsdag: 16 februari 2009.

LarsF

Vid 80 års ålder ser Lars Furuland tillbaka på sitt liv. Från barndomen i det fjällnära Malung
via gymnasieåren i Karlstad till universitetsstaden Uppsala. Uppväxten på en folkhögskola kom
att prägla hans intressen och yrkesval. Med egna ögon kunde han bevittna hur denna skolform
förmedlade avgörande litteratur- och kulturupplevelser till ungdomar utan studietradition.
Här tändes glöden för att ägna livet åt den levande litteraturen.
Men de författare som värderades högt vid de litterära seminarierna i Uppsala sammanföll
nästan aldrig med dem som figurerade inom folkbildningsverksamheten och de breda folklagren.
Därför fann Lars Furuland det angeläget att ägna sitt forskarliv åt den folkliga litteraturen,
särskilt arbetarlitteraturen.
Han röjde på 1960-talet väg för forskningsinriktningen litteratursociologi, som studerar litteraturens växelspel med samhället. Böckernas produktion,
spridning och möte med läsarna har i hans efterföljd engagerat en rad litteraturforskare inom
områden som folkrörelselitteratur, barnlitteratur och svensk-amerikansk litteratur.
Sedan pensioneringen har han ägnat sig åt skribentverksamhet, föreläsningar och folkbildning
inom sina specialområden, ofta i Bergslagen och Dalarna. Engagemanget har skaffat honom ett
rikt kontaktnät bland viktiga kulturbärare ute i landet. Flera av dessa porträtteras i denna bok.
Lars Furulands liv i litteraturens tjänst – fyllt av arbete och entusiasm – får här sina konturer.

kan beställas från Ivar Lo-sällskapet Box 1104 118 25 Stockholm till ett rabatterat pris 200 kr (ord. 280:-)
eller mejla på robertjanson@icloud.com