Gunnar Sträng

Gunnar Sträng

Gunnar Sträng, f.d lantarbetaragitator och finansminister.
Avskaffade som ordf. i Svenska Lantarbetareförbundet statsystemet 1944. Nära vän till Ivar Lo under många årtionden. Gunnar Sträng avled i början av 1992.