Titelbladet till den aldrig utgivna ungdomspjäsen i fyra akter.

Titelbladet till den aldrig utgivna ungdomspjäsen i fyra akter.