1978

Memoarförfattaren vid ladan på Gasenberget, där Godnatt, jord skrevs femtio år tidigare.
Foto: Mauritz Edström