1951-60

 
 
Med unikaboxen på Bastugatan, drygt trettio år efter gårdfarihandlarresan

Ivar Lo-Johansson och Harry Martinson 1932

 

Under beredskapstiden var Ivar Lo-Johansson faktiskt den ende svenske författare av betydelse 
som delade vanliga inkallades lott att med vapen i hand försvara fosterlandets gränser.