1933-43

 

 
 


Begravningen av Alfred Kämpe, författare, agitator och legendarisk
redaktör för tidningen Lantarbetaren. Ivar Lo-Johanssons föregångare som
statarförfattare. I statarnovellen "Redaktörens död" skildrar Ivar
Lo-Johansson begravningstalet, som en ung lantarbetare låter kretsa kring
fackförbundsemblemets spade, grep och gaffel, som lyser i nyputsad mäs-sing
från toppen av hans fanstång:

  "Jag menar, att lättheten är det, som är tyngst att åstadkomma. Ännu
lättare än gaffeln är pennan... Pennan är det lättaste av alla verktyg, den
kan vara en fjäder - men med pennan kan uträttas de svåraste ting. Liksom
grepen är lättare än spaden, gaffeln lättare än båda dessa - gaffeln med
vilken vi skördar den mognade säden, är pennan lättare än dem alla... Det
var med pennan vår kamrat redaktör försökte göra det, som inte vi kunde. I
vårt emblem - och här höjde talaren rösten - vill vi en dag infoga också
pennan, som är lättare än spaden, grepen och gaffeln!"