1925-29

 

 

På luffen vid Medelhavet, 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den "mysande" kristusbilden, dopfunten och stenhuggaren i Rouen 1926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter hemkomsten från England